News系统更新,在线客户服务暂时停止

由于系统更新关系,从即日起,所有在线客户咨询暂时停止,直到另行通知。现在所有查询问题可经过电邮查询,客户服务主任会尽快回复。

由此给您带来不便,敬请谅解! 感谢您一直以来对信资国际有限公司的支持和肯定。


特此通告。
 
 
 

                                                   
信资国际有限公司
                                                     2018
518