News2018年重阳节 (2018/10/17) 假期安排

2018年重阳节假期安排(北京时间)

 

兹因2018/10/17(星期三)為中國重阳节假期关系,本司将暂停中国国内所有客户的出金申请,入金服务或会受到假期影响,未能即日处理到帐。

 

咨询服务假期间维持正常服务

 

部分商品交易时间出如下安排:

指數

2018/10/17星期

2018/10/18星期

HK50

休市

正常交易

 

 

 

由此给您带来不便,敬请谅解!感谢您一直以来对信资国际的支持和肯定。

 

                                                                                 

 

特此通告

 

 信资国际

         20181016